Buď súčasťou mandaly

Kúp si svoj kúsok mandaly a podpor rekonštrukciu architektonicky unikátnej gonpy (miesto pre meditácie) situovanej v lone očarujúcich hôr Bielych Karpát!

Tak znie titulka k finančnej zbierke členov slovenskej komunity , ktorých spojuje spoločný záujem o dzogčhen, ktorý študujú a praktikujú podľa svojej vlastnej kapacity pod vedením majstra, ktorý má autentické poznanie stavu dzogčhenu.

Študenti pod vedením Čhögjala Namkhai Norbua založili dzogčhenové komunity vo viac ako 40 krajinách sveta, ktoré vytvárajú zázemie pre štúdium a prax. Komunity fungujú na princípe vzájomnej podpory, priateľstva a vedomia spoločnej cesty, a vytvárajú tak jedinečnú živú mandalu, ktorej cieľom je uchovanie a realizácia vzácneho učenia Veľkej dokonalosti (dzogčhen).

Hlavné medzinárodné centrá (tzv. Gary) sú na Tenerife v Španielsku, v Taliansku, Rumunsku, Rusku, Ukrajine, Spojených štátoch, Argentíne, Venezuele a v Austrálii. Tieto centrá spoločne s miestnymi centrami (tzv. Lingmi) tvoria celosvetovú sieť podpory štúdia a praxe náuky dzogčhenu. Medzinárodná komunita dzogčhenu tiež založila projekt A.S.I.A., zaoberajúci sa humanitárnou pomocou v Ázii a predovšetkým v Tibete a projekt Shang Shung Institute, ktorý sa zaoberá štúdiom a zachovaním tibetskej múdrosti a kultúry. (viac na www.shangshunginstitute.org)

V Čechách a na Slovensku bola Komunita dzogčhenu oficiálne založená pod záštitou občianskeho združenia Dzogčhen začiatkom roku 2001, praktikujúci dzogčhenu sa však pravidelne schádzali už od roku 1998. V súčasnej dobe máme na Slovensku dva oficiálne lingy – Wangdenling v Novej Bošáci a Nangselling vo Zvolene, praktikujúci sa ale schádzajú v mestách po celom Slovensku. Wangdenling   je srdcom slovenskej dzogčhenovej komunity a „miesto plné sily” požehnané majstrom Namkhai Norbu Rinpočhe .

 

A čo je vlastne ten ,,dzogčhen,, ?

Slovo „dzogčhen“ sa z tibetštiny prekladá ako “úplná dokonalosť“. Jeho význam odkazuje k pravej prirodzenosti všetkých bytostí, k ich „prvotnému stavu“. Tento stav je od počiatku slobodný a nezávislý na všetkých obmedzeniach a podmienenostiach. Majstrovo odovzdanie tohto stavu poznania tvorí srdce náuky dzogčhenu.

Náuka dzogčhenu

Náuka dzogčhenu vďaka svojmu priamemu a nekomplikovanému prístupu prekračuje všetky kultúrne obmedzenia, a je tak dostupná všetkým ľuďom, nezávisle na ich kultúrnom či duchovnom kontexte.

Termín pochádza aj z “najvyššej dokonalosti” praxe vadžrajány po tom, ako sa vizualizácia božstva rozpustí a sa spočíva v prvotnom stave prirodzene jasnej a čistej mysle.

Po mnoho storočí až do dnešného dňa sa náuka dzogčhenu odovzdávala z majstra na žiaka v neprerušenej línii poznania. Hoci sa tak dialo predovšetkým v kontexte Tibetského buddhizmu, sama „náuka dzogčhenu“ nepatrí žiadnej škole alebo náboženskému systému. Jedná sa skôr o poznanie, ktoré tibetskí majstri odovzdávali bez podmienenosti jednotlivými buddhistickými školami.

Priame uvedenie

Odovzdanie poznania od Majstra môže byť ústne, symbolické alebo priame. Náuka dzogčhenu je jedinečná práve tzv. „priamou transmisiou“ alebo „priamym uvedením“, počas ktorého spočinú Majster a žiak v tom istom okamžiku v prvotnom stave skrz niektorú zo skúseností tela, reči alebo mysle. Vďaka sile transmisie je takto študent schopný objaviť svoju vlastnú skutočnú podstatu.

Celosvetová transmisia

Pre ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť retreatu a prijať priame uvedenie osobne, ho Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva trikrát do roka za pomoci živého internetového vysielania (webcast). Pokiaľ máte záujem o prijatie transmisie týmto spôsobom, je treba sa pred tým zúčastniť výkladu v jednom z miestnych center (viď. Ako začať s Dzogčhenom?).

Skúsenosti prvotného stavu každého jednotlivca rozpoznávajú praktikujúci rôznymi metódami tanca, spevov, cvičení tzv. jógy alebo iných meditácií.

 

V projekte Príbehu vône sme sa rozhodli podporiť  WANDENLING , kúpou kúsku mandaly, vo výške  1000 € z výťažku z predaja Vašich oblúbených osviežovačov Fresh and Funny a taktiež novinkou v produktovej skladbe zn. DEZITOL.