Kvapka ku kvapke a je oceán

Kvapka ku kvapke a je oceán

Počas neskorej zimy – vo Februári, keď boli ešte naše končiny prikryté snehom, si na Tenerife (ostrovoch večnej jari) stovky ľudí užívali príjemné počasie a výklady a učenia o tibetskom budhizme. Učenia od majstra tibetského budhizmu a dzogčhenu Chogyal Namkhai Norbuho.

Tie ale aj iné akcie tohoto druhu sa uskutočňujú iba za pomoci dobrovoľných príspevkov a darov.
Pri tejto príležitosti sme sa  rozhodli túto akciu finančne podporiť z časti vyzbieraných peňazí, ktoré sa nám úspešne darí odkladať z predaja produktov Freshandfunny.sk pre potreby aktivít, ktoré si myslíme, že majú pridanú hodnutu pre (a nielen) ľudí.

Pri Adeje na Tenerife sa nachádza   Dzamling Gar , hlavné centrum Medzinárodnej Komunity Dzogčhenu,

komunity ľudí, ktorí sa časom zoskupili okolo Chogyal Namkhai Norbuho. Tí zabezpečujú všetko potrebné, aby sa mohlo učenie Dzogčhenu odovzdávať a šíriť. Či už rady prospešné pre  každodenný život alebo praktické znalosti jógy, tibetskej medicíny a meditácie, ktoré Chogyal Namkhai Norbu pôvodom z tibetu odovzdáva na západe od roku 1978, priitiahlo opäť raz mnoho ľudí.

Od 16.2 do 2.3 2018 sa úspešne uskutočnila udalosť pod názvom Mandarava Drubchen 2018.

Mandarava je meno budhu ženského rodu, ktorej prax je úzko spätá s dlhým životom a prosperitou.

Slovko drubchen je tibetského pôvodu a znamená nezmernú dokonalosť alebo uskutočnenie a ide o intenzívnu formu kolektívnej meditačnej praxe, ktorá prebieha pod vedením kvalifikovaného učiteľa nepretržite, vo dne aj v noci.

Takáto intenzívna prax prináša bezpočet benefitov. Na najširšej úrovni je to podpora mieru a stability a potláčanie akýchkoľvek negativít. Na osobnej úrovni je to odstránenie úzkostných stavov mysle, obnova polámaných duchovných záväzkov či napomáhanie rozvoja pozitívnych kvalít a okolností.

Aj veľký indický budhistický majster z 8. storočia Padmasambhava, nazývaný tiež „druhý Budha“ povedal, že človek, ktorý sa s čistým zamerom zúčastni praxe drubchenu, zožne rovnaký osoh ako osoba, ktorá venovala tri roky osobnému meditačnému ústraniu.

Kvalít a benefitov takejto udalosti je veľké množstvo a každá jej podpora je aktívnou spoluúčasťou na dobrej veci. Organizačný tím tohtoročného drubchenu, počítajúc cez 50 ľudí z viac ako 12 krajín bol ako každý rok postavený na princípe altruizmu (bezodplatne) a obetovania vlastného času a talentu.