DRESY pre futbalistov v MALINOVE

DRESY pre futbalistov MALINOVO

Žiacka futbalová prípravka združuje žiakov vo veku od 5 – 15 rokov. Ich záujmom je vytvoriť čo najkvalitnejšie podmienky pre športovú výchovu žiakov a tým ich pritiahnúť na futbalové ihriská.

Malinovská futbalová prípravka bola založená v roku 2009. V súčasnosti túto žiacku kategóriu navštevuje 115 žiakov.

Cieľom futbalového klubu je deti viesť po stránke športovej, morálnej aj kultúrno-spoločenskej. Žiakov sa snažia naučiť vernosti k svojmu družstvu, odvahe, obetavosti, disciplíne, chrabrosti, skromnosti a pokore. Tieto vlastnosti sú dôležité nie len v športe, ale aj v živote.

Malinovská futbalová prípravka sa zúčastňuje na rôznych regionálnych futbalových súťažiach a turnajoch ako sú futbalové majstrovské súťaže organizované Bratislavským futbalovým zväzom pre mládež a žiakov.

Príbeh vône podporil mladých talentovaných pripravkárov kúpou nových dresov.

Momentálne už malí, veľkí futbalisti trénujú a zápasia farebne ošatení.

Čiastka 544,34€ pomohla tomu, aby budúci reprezentanti takto šýlovo zladení mohli trénovať a rozvíjať svoj talent.